Vi har nu stopp för inlämning av böcker tillsvidare.