Om oss

Vi är ett arbetsintegrerande socialt företag i Görla industriområde i Norrtälje.

Här kan vi erbjuda ett samlat serviceutbud under samma tak inom flera olika områden.

Till oss är du välkommen när du vill handla second hand, lämna in gräsklipparen för reparation, för att nämna några exempel.

Ett arbetsintegrerande företag hjälper till att ge människor som varit utanför arbetsmarknaden att komma tillbaka genom att erbjuda arbetsträning och praktikplats, vi samarbetar med arbetsförmedlingen i kommunen.

Ett socialt företag innebär i detta fall ett företag som ser mer till individens möjligheter och resurser än till maximal vinst.

Vi låter eventuell vinst återinvesteras i företaget och användas till välgörande ändamål